Schrijf je hier in voor het basistraject!

 • Na betaling van het inschrijfgeld dient u de overige kosten (theorie + praktijk) te voldoen in 1 termijn van €2500,- of in 12 termijnen van €220,-. De eerste factuur van de praktijkkosten ontvangt u begin december 2025. Het praktijkgedeelte bestaat uit: 5 modules van 2 dagen op locatie met paard. Het theoriepakket bestaat uit: syllabi in studiemap met daarin +- 300 blz. aan theorie, tenminste 15 webinars met theorie en zelfstudie, een Q4 profile en toegang tot de e-learning van Horses2Learn ‘Biomechanica en trainingsconcepten’ en meer dan 70 uur videocontent. Opgave voor ORUN gaat via een apart formulier. Er worden springmodules georganiseerd die verplicht zijn voor examenkandidaten van ORUN 2/3. Examengelden en kosten van de springmodules zijn niet inbegrepen in de opleidingskosten. Voor een kostenoverzicht kunt u terecht bij ‘Data en kosten opleiding 2025’ op deze website:

  De student is zich er van bewust dat:

  • De student dient zelf zorg te dragen voor een gezond en trainbaar paard. Bij eventuele kreupelheden of andere medische klachten van het paard mag de student altijd een vervangend paard meenemen naar de opleiding. De student is zelf verantwoordelijk voor het trainen en ontwikkelen van zijn vaardigheden tussen de modules door. Mocht de student hierin vastlopen, dan kan de student altijd hulp in schakelen van een van de docenten van de NCSAH.
  • De data van de modules worden vooraf vastgelegd, maar daar er vele evenementen nog niet gepland staan kunnen eventuele wijzigingen worden doorgevoerd, vanwege verplichtingen van de docenten elders (NK’s, EK’s etc). Wij zullen dit uiteraard tot een minimum proberen te beperken en wanneer dit zich in een uitzonderlijke situatie 4 weken voor de geplande module voordoet, zullen we dit in overleg doen met de studenten van de desbetreffende groep.
  • De algemene voorwaarden worden vermeld op de website.
  • De opleidingskosten kunnen, i.v.m. de CKRBO erkenning van de opleiding, deels worden teruggevraagd bij de belastingdienst (als je in loondienst bent). Dit kan oplopen tot wel 40% van het totale opleidingsbedrag. LET OP: Dit geldt tot 1 januari 2022. Daarna vervalt deze regeling en loopt het via het STAP-budget.
  • Het studiemateriaal/syllabi mag niet gebruikt worden voor externe doeleinden en zijn alleen voor eigen gebruik. Zij mogen dan ook niet zonder schriftelijke toestemming van de NCSAH worden gekopieerd of in het openbaar worden gebruikt.
  • Er geldt een aanwezigheidsplicht bij de praktijkmodules van 80% om deel te mogen nemen aan de examens.
  • Het docentenadvies is bindend als deze negatief is ten aanzien van deelname aan een examen.
  • Het paard dat u meebrengt naar de opleiding dient jaarlijks ingeënt te zijn tegen influenza, alvorens het meegebracht wordt naar de opleiding.
  • Bij ziekte van het paard (d.w.z. in geval van koorts/snot/hoesten of paarden op stal waar het paard staat) dient er eerst overlegd te worden met de docent of het paard welkom is op de module.
  • Uit de Algemene Voorwaarden: Annulering door Cursist
   5.1 Annulering van een Inschrijving is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven tot uiterlijk zestien (16) weken voor aanvang van het betreffende opleidingsjaar via opleiding@ncsah.nl. (opleidingsjaar start bij de eerste activiteit/webinar).
   5.2 Indien de overeenkomst door Cursist na de in lid 1 genoemde termijn wordt geannuleerd gelden de volgende voorwaarden:
   – Bij annulering korter dan 4 maanden voor de geplande aanvangsdatum van de opleiding is NCSAH gerechtigd om Cursist een vergoeding van 40% over het Cursusgeld in rekening te brengen.
   – Bij annulering korter dan 3 maanden voor de geplande aanvangsdatum van de opleiding is NCSAH gerechtigd om Cursist een vergoeding van 50% over het Cursusgeld in rekening te brengen.
   – Bij annulering korter dan 2 maanden voor de geplande aanvangsdatum van de opleiding is NCSAH gerechtigd om Cursist een vergoeding van 100% over het Cursusgeld in rekening te brengen en heeft de Cursist geen recht op restitutie van het reeds betaalde.
   5.3 Annulering door Cursist na aanvang van de Opleiding is niet mogelijk.
   5.4 Onder geplande aanvangsdatum wordt verstaan, de eerste gezamenlijke ontmoeting als groep. Dit kan een webinar zijn of een live bijeenkomst. .
  Hiermee bevestigt bovengenoemde student zijn/haar inschrijving voor de opleiding aan de NCSAH. De student gaat akkoord met de algemene voorwaarden van de NCSAH zoals deze vermeld staan in de studiegids en website. De student heeft na dagtekening van dit inschrijfformulier 14 dagen bedenktijd. De inschrijving is pas definitief na het overmaken van het inschrijfgeld van 450 euro. t.n.v. Equiscio/NCSAH o.v.v. van naam student. U ontvangt hiervoor een factuur.