Klachtenregeling


Uw klacht zien wij als gratis advies.

Daarom vragen we u om welke klacht dan ook, aan ons door te geven. NCSAH hecht grote waarde aan de kwaliteit van dienstverlening. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een van onze medewerkers of over onze dienstverlening.

Uiteraard proberen we klachten altijd voor te zijn.

Klacht indienen

Vaak kunnen klachten tijdens een gesprek (telefonisch of persoonlijk) intern worden opgelost. Indien dit niet het geval is, verzoeken wij u het klachtenformulier in te vullen en te mailen naar de onafhankelijke klachtencommissie.

De medewerker van de klachtencommissie is verantwoordelijk voor strikte geheimhouding van de informatie die zij ontvangt bij de behandeling van een klacht . Zodra het ondertekende klachtenformulier is ontvangen, krijgt u binnen 5 werkdagen een bevestiging voor ontvangst. De klachtencommissie tracht ernaar om uw klacht binnen 3 weken behandeld te hebben. Er zal met u worden overlegd over nader te nemen stappen. Ook zullen wij u tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van de procedure. Uiteraard ontvangt u na afronding een schriftelijk bevestiging van de uitkomst van de procedure.

Klachtencommissie:

Ingeborg van Hofstede zal uw klacht vertrouwelijk in behandeling nemen. De uitspraak over de klacht door de klachtencommissie is bindend voor alle partijen.

Uw klacht zal ten alle tijde vertrouwelijk worden behandeld.

Deze kunt u per e-mail versturen naar: klachten@ncsah.nl of per post versturen naar:

NCSAH
T.a.v.: Klachtencommissie (vertrouwelijk)
Nieuwe Veenweg 8
9561 TA Ter Apel