Instroom mogelijkheden 

Basistraject, Sport Fase A & Sport Fase B

Bij de NCSAH bestaan er verschillende mogelijkheden om in te stromen in onze trajecten. Zie hieronder welke instroom mogelijkheden er zijn als het aankomt op het basistraject:

Instromen wanneer je reeds in bezit bent van ORUN 2

 • Basistraject

   

Instromen wanneer je reeds in bezit bent van ORUN 3

 • Basistraject / Sport Fase A
 • Wanneer je Z2 +1wp geklasseerd bent: Sport Fase B


Instromen in Sport Fase A

 • Z2 + 1wp geklasseerd of hoger bij de KNHS, maar nog niet in bezit ORUN 2 en ORUN 3.


Instromen Sport Fase B

 • Z2+ 1wp geklasseerd bij KNHS met huidig paard en ORUN 2 en 3 behaald
 • Theorie examen uit Basistraject is na het 1ste jaar Sporttraject verplicht


Let op: wanneer een ruiter (minimale leeftijd 25 jaar) Z2 +1 of hoger geklasseerd is en nog niet in bezit is van ORUN 3, dan kan er ingestroomd worden in Sport Fase A, om daarin het ORUN 2 en Basic Instructor CD diploma te behalen en daarna door te stromen naar Sport Fase B om op te gaan voor het Sports Instructor Examen.


Wanneer je reeds het ORUN 3 diploma in het bezit hebt maar nog geen Z2+ 1 klassering, dan stroom je in in het Basistraject of Sport Fase A, afhankelijk van je instructie-ervaring en de meest passende groep. Dit kan in overleg worden bepaald.


Mocht je nog vragen hebben over het bovenstaande, laat het ons vooral weten en neem contact op met de NCSAH.


Opleidingsstructuur

Als NCSAH willen we een professionele dressuur opleiding voor trainers en instructeurs aanbieden en hebben hier een goede opleidingsstructuur in. Wij leiden tenslotte de nieuwe generatie dressuur instructeurs op!

Wanneer je ons volledige traject volgt dan duurt de opleiding maximaal 6 jaar, tot en met het diploma Master Trainer Classical Dressage. De opleiding kan echter na ieder jaar beëindigd worden met bijbehorende diploma’s.


Zie hieronder de opleidingsstructuur:

Jaar 1

Basistraject – Basic Instructor Classical Dressage

 • Biomechanica & Anatomie
 • Trainingsleer
 • Didaktiek
 • Mogelijkheid Diploma BICD

Na 1 jaar Basistraject mogelijk doorstromen naar:

 • Sport Traject Fase A (behoeft geen diploma’s behaald te hebben)
 • Sport Traject Fase B (bepaalde doorstroomeisen)

Vervolg

Sport Traject Fase A

Het Sport Traject Fase A is bedoeld voor studenten die:

 • Nog geen diploma Basic Instructor Classical Dressage hebben behaald,
 • Wel een diploma Basic Instructor Classical Dressage behaald, maar geen sport klassering in januari van Z2 +1hebben om door te stromen naar het Sport Traject Fase B.

   

Sport Traject Fase B

Mogelijkheid tot het behalen diploma AICD.

Eisen doorstroom vanuit Sport Fase A traject:

 • Sportstand van minimaal Z2  +1 in januari van het door te stromen jaar en in het bezit te zijn van BICD en ORUN 3 diploma.

Trainer traject

 • Duur van trainer traject is minimaal 2 jaar
 • Theorie-examen
 • 3 PVB’s
 • Instructie geven op Grand-Prix niveau
 • Training van paarden met 3 onderdelen uit de Grand-Prix proef

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De NCSAH is CRKBO en NRTO geregistreerd

Opleidingsdoel

“Het doel van de NCSAH opleidingen is kwaliteit, begrip en inzicht te creëren ten opzichte van de rijkunst, het paard, de ruiter en de relatie tussen die drie.

Dit met als uitgangspunt de principes en technieken van de klassieke rijkunst. Echter aangevuld met kennis en inzichten die ten tijde van de klassieke rijkunst niet voorhanden waren. Het streven is om deze kennis en inzichten continu uit te breiden”


Ontwikkeling op zowel persoonlijk- als ondernemersniveau

Elk persoon is een individu en heeft zijn eigen talenten en beperkingen. Om goed met paarden én mensen te kunnen werken is het belangrijk dat de trainer/ instructeur zijn eigen persoonlijkheid goed kent en die van leerlingen leert herkennen. Paarden confronteren de mens continu met zijn of haar eigenschappen. Om hier goed mee om te gaan is veel zelfreflectie nodig. In de opleiding wordt meerdere keren per jaar gewerkt met een mental coach, waarbij gewerkt wordt aan de persoonlijke ontwikkeling. De basis hiervoor vormt het Q4 Profile wat de student in jaar 1 krijgt.

Ook wordt de studenten in deze modules geleerd om te gaan met aspecten uit het ondernemerschap, om zo hun vaardigheden op een juiste manier in een beroepsmatige vorm te kunnen gebruiken.


Paardenwelzijn

Het motto “Mens sana in corpore sano” (een gezonde geest in een gezond lichaam) van Equiscio werkt ook door in de NCSAH.

We kunnen alleen iets van een paard vragen als hij het begrijpt en het fysiek kan uitvoeren. Daarom moet het paard mentaal en fysiek in balans zijn. En dit geldt ook voor de ruiter! Tijdens de opleiding van NCSAH wordt ook de ruiter mentaal en fysiek ontwikkeld, om te kunnen bereiken wat hij of zij wil.


Opleidingscommissie 

Zowel het welzijn van het paard als de kwaliteit van de educatie en de rijkunst zijn de peilers van de NCSAH. Om de kwaliteit van onze opleiding te waarborgen heeft de NCSAH een commissie hiervoor samengesteld. De opleidingscommissie is er onder andere voor om het welzijn tijdens de training en de examens te waarborgen en om de kwaliteit van de leerstof te garanderen.

Deze NCSAH opleidingscommissie bestaat momenteel uit de volgende personen, namelijk:

 • Amber Koppen 
 • Erik Bergman 
 • Bastiaan de Recht
 • Sanne Beijerman 
 • Eddy de Wolff van Westerrode


Klachtenregeling

Uw klacht zien wij als gratis advies.

Daarom vragen we u om welke klacht dan ook, aan ons door te geven. NCSAH hecht grote waarde aan de kwaliteit van dienstverlening. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een van onze medewerkers of over onze dienstverlening.

Uiteraard proberen we klachten altijd voor te zijn.

 

Klacht indienen

 

Vaak kunnen klachten tijdens een gesprek (telefonisch of persoonlijk) intern worden opgelost. Indien dit niet het geval is, verzoeken wij u het klachtenformulier in te vullen en te mailen naar de onafhankelijke klachtencommissie.

De medewerker van de klachtencommissie is verantwoordelijk voor strikte geheimhouding van de informatie die zij ontvangt bij de behandeling van een klacht . Zodra het ondertekende klachtenformulier is ontvangen, krijgt u binnen 5 werkdagen een bevestiging voor ontvangst. De klachtencommissie tracht ernaar om uw klacht binnen 3 weken behandeld te hebben. Er zal met u worden overlegd over nader te nemen stappen. Ook zullen wij u tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van de procedure. Uiteraard ontvangt u na afronding een schriftelijk bevestiging van de uitkomst van de procedure.

 

Klachtencommissie:

 

Ingeborg van Hofstede zal uw klacht vertrouwelijk in behandeling nemen. De uitspraak over de klacht door de klachtencommissie is bindend voor alle partijen.

Uw klacht zal ten alle tijde vertrouwelijk worden behandeld.

Deze kunt u per e-mail versturen naar: klachten@ncsah.nl of per post versturen naar:

NCSAH
T.a.v.: Klachtencommissie (vertrouwelijk)
Nieuwe Veenweg 8
9561 TA Ter Apel